Tổng Bí thư khen mô hình 3 nhà tại An Giang

Trò chuyện với bà con nông dân xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá mô hình 3 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà ...

Xem nhiều

Sống giữa lòng dân

Công việc gì của thôn nếu cần đến ông, ông chẳng nề hà. Từ chuyện giải quyết tranh chấp bờ rào, xích mích của hộ gia đình đến việc làm nhà văn hóa... đều có đóng góp của ông. Sống giữa lòng dân, gần dân, thiếu tá quân đội nghỉ hưu Hà ...