Hàm Yên hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 05/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Video không hợp lệ

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục