Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã có bài phát biểu. Báo Tuyên Quang online đăng toàn văn bài phát biểu.

 


Đồng chí Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Ảnh: Thành Công
 

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị!

Hôm nay, ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, tỉnh ta tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, nhằm công khai chỉ tiêu và thống nhất các nhiệm vụ, cơ chế chính sách thực hiện; đồng thời triển khai Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự có mặt đông đủ lãnh đạo chủ chốt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của năm 2021.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào và gửi tới toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2020 qua đi, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nặng nề đến các mặt của đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh, song với sự đoàn kết, thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng sự giúp đỡ của Trung ương tỉnh ta đã thực hiện tốt "mục tiêu kép” - vừa tích cực phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những thành quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, cơ bản hoàn thành xong các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt cao và tốt hơn so với năm 2019; nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được sự tăng trưởng với tốc độ tăng khá cao (7,16%); GRDP tăng 5,24%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 44,57 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 14.395 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2019. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt trên 9.200 tỷ đồng, tăng trên 4,1% so với năm 2019; bước đầu hình thành liên kết trong sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; việc đăng ký nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đã có 79 sản phẩm được công nhận đủ tiêu chuẩn OCOP.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, hết năm 2020 toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC (đến nay đạt trên 35.800 ha, cao nhất cả nước); thu ngân sách 2.383 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Trung ương giao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; trong điều kiện khó khăn chung, nhưng tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt chi ngân sách nhà nước, nhất là chi đầu tư công cho đầu tư xây dựng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (hết năm 2020 đạt 87%).

Tổ chức thành công các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại (Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than - chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang (20-3-1940 - 20-3-2020). Chương trình Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đình Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang...

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có nhiều cơ cấu đạt cao hơn so với yêu cầu của Trung ương, thành công Đại hội Đảng bộ các cấp củng cố thêm niềm tin tưởng và kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tạo cơ chế để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện đúng quy định, quy trình đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ trong công tác cán bộ.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm vừa qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng cần phải thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu vẫn do nguyên nhân chủ quan: Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ trên một số lĩnh vực chưa thể hiện rõ nét; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có lúc, có việc chưa chủ động, quyết liệt; chưa linh hoạt, sáng tạo; kỷ luật, kỷ cương ở một số lĩnh vực bị buông lỏng; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách chưa kịp thời; công tác tự thanh tra, tự kiểm tra phát hiện các sai phạm, khuyết điểm còn hạn chế; nắm tình hình ở một số lĩnh vực, địa phương chưa kịp thời. Sự phối hợp có việc chưa đồng bộ, chặt chẽ; tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích chưa được khắc phục triệt để; vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chưa được đề cao. Đề nghị các đồng chí thảo luận kỹ lưỡng, tìm ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục, không để những tồn tại, hạn chế kéo dài, gây cản trở đến quá trình phát triển của tỉnh.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy địa phương, đơn vị nào mà cấp ủy chính quyền sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập thể đoàn kết thống nhất, có phương pháp, cách làm hợp lý thì đạt kết quả rất tốt; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sâu sát, tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thì mới thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2021 là năm đầu tiên trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nêu cao quyết tâm chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung sức đồng lòng để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Như các đồng chí đã biết, ngay những ngày đầu tiên của năm 2021, chúng ta được đón nhận niềm vui lớn đó là Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương sang hình thức đầu tư công đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Bộ Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II; lần đầu tiên tỉnh ta đạt giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng, năm 2020).

Với sự khởi đầu thuận lợi trong những ngày đầu năm mới, cùng khát vọng đổi mới, vươn xa, xây dựng tỉnh nhà phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế, đòi hỏi sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta phải khẩn trương xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, trọng tâm là: triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông thôn, sớm khởi công xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Đề án phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững; Đề án phát triển du lịch; Đề án giảm nghèo bền vững; Đề án triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh  tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Đề án phát triển nguồn nhân lực, Đề án cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử..., tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển của nhiệm kỳ mới.

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến; HĐND tỉnh đã có Nghị quyết; trên cơ sở đó UBND tỉnh có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách cho các đơn vị, địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế; thời tiết, dịch bệnh là những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2021. Khắc phục cho được tình trạng điều hành đầu năm đủng đỉnh, cuối năm chạy phi mã.

Các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kết luận cụ thể, tôi chỉ lưu ý một số vấn đề cốt lõi mang tính định hướng trong công tác lãnh đạo, điều hành để thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một là, ngay sau hội nghị này, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được giao, các ngành, địa phương khẩn trương phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc, với tinh thần là chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu của từng ngành, địa phương phải cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, phân công từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng công việc để đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để quyết tâm thực hiện các chủ trương của cấp ủy, các cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị dựa trên kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác quản lý ngành, địa bàn; quản lý đầu tư xây dựng, tài chính; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; sắp xếp bộ máy và quản lý, tinh giản biên chế...

Hai là, thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực xây dựng mới các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics... Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp; chủ động nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp đa chức năng, đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, có giá trị gia tăng cao... Tập trung xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, nếu cần thiết thì đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm..

Ba là, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu ban hành các chính sách thu hút các nguồn lực xã hội. Trong điều kiện hạn chế về nguồn vốn đầu tư công, phải tạo sự thống nhất cao, trước hết trong cán bộ, đảng viên về chủ trương huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới; thực hiện đầu tư theo bảo đảm chặt chẽ, minh bạch.

Bốn là, một yêu cầu hết sức quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đó là phải làm thật tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung vào những vấn đề dư luận bức xúc, xã hội quan tâm, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, quản lý cán bộ…

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và tiếp thu, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, nguyên liệu cho sản xuất...; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Năm là, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thực hiện nghiêm các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng đề cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tính tự giác của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các cấp ủy, vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để từ đó đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính trong Đảng, cải cách hành chính Nhà nước; giảm bớt hội họp, gặp mặt, thăm quan, dành thời gian giải quyết công việc và đi cơ sở; mở rộng giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Sớm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, nhất là về quản lý địa bàn, quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản, quản lý nguồn thu, chi chuyển nguồn lớn... Chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng vượt cấp, kéo dài.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm nay 2021, chúng ta sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định; tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng lộ trình các mốc thời gian quy định; đồng thời làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức thực hiện đúng trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong và sau ngày bầu cử; chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong công tác bầu cử. Xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra được an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48 ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Rà soát, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các hộ dân tái định cư, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp… để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2021, đảm bảo phòng, chống rét, nhất là đối với cây trồng, vật nuôi

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả hàng hóa; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

 Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, lễ hội, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương, quá trình tổ chức phải thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động của cá nhân. Hạn chế tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc tụng, giao lưu gây lãng phí; ngay sau thời gian nghỉ tết theo quy định, phải tập trung ngay vào công việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm mới đã đến, với khí thế mới và động lực mới, tôi tin tưởng rằng cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tôi đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc, năng động, sáng tạo, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, bám sát công việc và cơ sở, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đón Xuân Tân Sửu, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu dự hội nghị và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục