Hàm Yên chăm sóc Cam sành.

Để cam sành có chất lượng quả tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt sản lượng cao. Hiện nay huyện Hàm Yên đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường xuống cơ sở cùng với các hộ sản xuất hướng dẫn chăm sóc cam phát triển, phấn đấu niên vụ cam 2016 - 2017 đạt từ 40 đến 45 nghìn tấn quả.Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện hướng dẫn bà con trong phòng trừ sâu bệnh hại trên cam sành.


Hiện nay toàn huyện Hàm Yên đang có trên 4.800 ha cam, trong đó có trên 3.000 ha cho thu hoạch. Để phấn đấu niên vụ cam 2016 - 2017 đạt sản lượng đề ra, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Hàm Yên đang tích cực xuống cơ sở thăm vườn, theo dõi tình hình sâu bệnh, đặc biệt là theo dõi quả cam sành trong giai đoạn đang phát triển, từ đó có biện pháp để hướng dẫn các hộ sản xuất chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để cam phát triển tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt sản lượng cũng như chất lượng cao nhất.

 

Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, tin tưởng rằng Cam sành Hàm Yên niên vụ 2016 - 2017 sẽ đạt sản lượng cũng như chất lượng tốt nhất. Huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đưa thương hiệu Cam sành Hàm Yên đến với khách hàng trong nước và Quốc Tế./.

 
Toàn Thắng 

Tin cùng chuyên mục