Hàm Yên chăm sóc cam sành

Ngay sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích Cam sành, trong thời gian này tại các vườn cam ở huyện Hàm Yên bà con nhân dân đang tập huy động nguồn nhân lực, vật lực để chăm sóc trên 3.000 ha cây cam sành.Cùng với các xã có diện tích cam lớn trên địa bàn huyện Hàm Yên, hiện nay các hộ trồng cam tại xã Tân Thành đang tích cực chăm sóc trên 400 ha cam theo đúng quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng, mẫu mã quả cam. Nhận rõ tiềm năng lợi thế từ việc phát triển cây cam sành, những năm qua xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích cam, tăng cường các biện pháp chăm sóc cây cam theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình trang trại trồng cam với quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hoá để tạo thu nhập cao cho người dân góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và cây cam đã thực sự là cây xoá đói giảm nghèo, mang lại nhiều nguồn lợi cho người dân.

 

Hiện nay, Cam Sành Hàm Yên tập trung chủ yếu ở 9 xã phía bắc vớitrên 3.000 ha cam sành.Để tiếp tục giữ vững thương hiệu này huyện Hàm Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giúp người nông dân vềquy trình trồng, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm; triển khai áp dụng quy trình sản xuất cam sạch trên toàn bộ diện tích theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay các hộ trồng cam trên địa bàn huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc cam theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như tiếp tục khẳng định vị thế của một trái cây đặc sản của Việt Nam tại Hàm Yên

 

Với sự chỉ đạo sát sao của huyện tới các cơ quan chuyên môn và các hộ trồng cam trên địa bàn huyện về việc chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật đối với cây cam sành. Tin tưởng rằng vụ cam năm 2014 huyện Hàm Yên sẽ đạt năng xuất, sản lượng quả cam cao hơn năm 2013.Qua đó góp phần thúc đẩy tiềm năng kinh tế trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục