Hàm Yên đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ trồng cam

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Huyện Hàm Yên hiện đang đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các hộ trồng cam trên địa bàn.

Theo ông Lê Nguyên Long, Bí thư Đảng ủy xã Minh Khương, trên địa bàn xã hiện có 167 hộ trồng cam được cấp 193 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích trên 106 ha. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nông dân trồng cam là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xã trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với đó giúp xã thuận lợi hơn trong việc công tác quy hoạch, triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 


Anh Tướng Văn Tè, thôn Ngõa, xã Yên Lâm (Hàm Yên) đã được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Trước đó, xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện đo đạc địa chính, rà soát hồ sơ hiện trạng các thửa đất, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng hạn giới đất của từng hộ. Ngoài ra, từ việc thực hiện triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã cũng thuận lợi và dễ dàng hơn trong công tác quản lý hồ sơ, quỹ đất đai trong toàn xã. 

Thực hiện Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014-2020, huyện Hàm Yên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 526 hộ, tổ chức trồng cam sành với 595 giấy chứng nhận, diện tích 713,115 ha. Trong đó xã Minh Khương đã cấp 167 hộ với 193 giấy chứng nhận, diện tích 106,84 ha; Minh Dân đã cấp 43 hộ với 56 giấy chứng nhận, diện tích 172 ha; Phù Lưu đã cấp 255 hộ với 274 giấy chứng nhận, diện tích 369,21 ha; thị trấn Tân Yên đã cấp 2 hộ với 2 giấy chứng nhận, diện tích 0,75 ha; Yên Lâm đã cấp 49 hộ với 60 giấy chứng nhận, diện tích 52,41 ha; Minh Hương đã cấp 1 hộ với 1 giấy chứng nhận, diện tích 4,2 ha; Thái Sơn đã cấp 9 hộ với 9 giấy chứng nhận, diện tích 7,705 ha...

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trồng cam trên địa bàn huyện đã góp phần giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế; người dân đủ điều kiện để tham gia giao dịch với các tổ chức tín dụng trong quá trình vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Phòng giao dịch Phù Lưu, Agribank Chi nhánh Hàm Yên, phòng phụ trách giao dịch tín dụng đối với 5 xã Minh Khương, Minh Dân, Phù Lưu, Bạch Xa và Yên Thuận. Với tổng dư nợ đạt trên 79,5 tỷ đồng, trong đó số dư nợ vay trồng và chăm sóc cam chiếm tới trên 85%. Phòng đã tạo điều kiện giúp 18 hộ có trang trại trồng cam vay vốn phát triển sản xuất với số dư nợ là 7,2 tỷ đồng. Việc khách hàng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi tham gia giao dịch với ngân hàng giúp cán bộ tín dụng thẩm định hồ sơ vay vốn nhanh chóng. Ngoài ra, thông qua giấy chứng nhận chúng tôi cũng có thể nắm được thực tế phạm vi đất của người dân, từ đó thẩm định được người dân có sử dụng nguồn vốn vay đầu tư sản xuất đúng mục đích. 

Đầu tháng 5-2015, gia đình ông Đặng Quốc Hiếu, thôn Bản Ban, xã Phù Lưu đã được Phòng giao dịch Phù Lưu (Agribank Hàm Yên) tạo điều kiện cho vay 300 triệu đồng để chăm sóc cam. Việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như một “đảm bảo” giúp gia đình ông và nhiều hộ trồng cam nơi đây thuận lợi khi giao dịch với ngân hàng. Có đồng vốn trong tay người nông dân cũng yên tâm hơn trong sản xuất, đầu tư phát triển cây trồng hàng hóa.

Gia đình ông Đỗ Xuân Mạnh, thôn Thác Cái, xã Minh Khương (Hàm Yên) có 6,7 ha đất trồng cây lâu năm, trong đó chủ yếu là đất trồng cam được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo ông thì việc căn cứ vào diện tích đã được cấp giấy gia đình ông cũng biết được hạn mức, ranh giới đất của gia đình để chủ động trồng và chăm sóc cam. Từ đó có giải pháp bảo vệ khoanh trồng vườn cây ăn quả, không xâm lấn đất lâm nghiệp.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục