Hàm Yên nhiều biện pháp nâng cao chất lượng cam sành

Tổng diện tích cam trên địa bàn huyện Hàm Yên đến tháng 12-2014 là trên 4.602 ha. Trong đó diện tích cam trồng mới trên 859 ha (diện tích trồng bằng giống cam sạch bệnh năm 2014 là 15,2 ha); cam kiến thiết cơ bản trên 717 ha, diện tích cam kinh doanh trên 3.026 ha.

Để nâng cao chất lượng, năng suất cây cam, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm cây ăn quả của huyện thực hiện các mô hình: Theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển mô hình của giống cam sạch bệnh trồng trên đất chu kỳ II trên đất đã trồng cam chu kỳ I tại các xã Phù Lưu, Minh Dân, Bạch Xa, Yên Lâm với diện tích 8 ha về khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là bệnh Greening và Tristeza; Áp dụng sản xuất giống cam sạch bệnh, sử dụng gốc ghép bằng cây chấp, mắt ghép từ vườn cây bố mẹ đã được bình tuyển và vi ghép đỉnh sinh trưởng phục tráng tại vườn ươm nhân giống cam sạch bệnh của Trung tâm Cây ăn quả. Đặc biệt xây dựng 2 mô hình sản xuất cam Viet GAP với diện tích 10 ha tại các xã: Yên Phú, Tân Thành; phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trồng thử nghiệm cam sành không hạt, cam mật không hạt 3 ha tại xã Yên Lâm, xã Tân Thành. 


Cam sành của nông dân xã Phù Lưu (Hàm Yên).

Trung tâm cây ăn quả huyện đã thực hiện mở rộng diện tích nhà lưới nâng quy mô nhà lưới sản xuất giống của Trung tâm cây ăn quả  từ 15.000 cây tăng lên 20.000 cây giống. Dự kiến năm 2015 xuất vườn 10.000 cây giống cam sành sạch bệnh phục vụ công tác trồng mới. Trung tâm cũng xây dựng phương án sản xuất cây giống sạch bệnh; hợp đồng, liên kết với Viện Bảo vệ thực vật sản xuất 10.000 cây giống cung ứng cây cam sạch bệnh cho các xã trong vùng quy hoạch cam dự kiến cuối năm 2015 cây giống được cung ứng cho nhân dân.

Hiện Hàm Yên đang xây dựng  vườn ươm giống cam sành tại xã Tân Thành, diện tích 1.000 m2 nhà lưới, trong đó 1 nhà lưới diện tích 200 m2 trồng cây khai thác mắt ghép; 4 nhà lưới diện tích 800 m2 để sản xuất cây giống; hàng năm sản xuất 22.000 cây cam giống sạch bệnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2015. Ngoài ra, các ngành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện xã hội hóa 1 vườn của Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm cây nguyên liệu giấy, diện tích 1.000 m2 nhà lưới, trong đó 2 nhà lưới diện tích 400 m2 trồng cây khai thác mắt ghép; 3 nhà lưới diện tích 600 m2 để sản xuất cây giống; hàng năm sản xuất 10.000 đến 20.000 cây cam giống sạch bệnh. Hiện nay UBND huyện đã trình Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, dự kiến thi công trong tháng 5 - 2015.

Chất lượng cam quả và mẫu mã đã dần được cải thiện, năng suất năm 2014 tăng trên 30% so với năm 2011 (năm 2011 năng suất 100 tạ/ha, năm 2014 năng suất bình quân toàn huyện đạt 135,8 tạ/ha), sản lượng 41.103,9 tấn.

Huyện cũng đã tổ chức Hội chợ cam sành Hàm Yên lần thứ I với sự tham gia của 18 xã, thị trấn và 2 xã của huyện Chiêm Hóa để giới thiệu, quảng bá thương hiệu cam sành Hàm Yên; tham gia giới thiệu, trưng bày sản phẩm, quảng bá cam sành tại Hội chợ Thương mại năm 2014 tại tỉnh và Hội chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại Hội chợ Giảng võ và Trung tâm triển lãm Nông nghiệp; tham gia hội chợ và tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận biết của người tiêu dùng về sản phẩm cam sành tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra Hội Cam sành Hàm Yên trong việc quản lý logo, nhãn hiệu cam sành Hàm Yên; thực hiện nghiêm túc việc dán tem, nhãn hiệu hàng hóa đối với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn đã đăng ký.

 
Theo: TQĐT 

Tin cùng chuyên mục