Hàm Yên phát triển mới trên 260 ha cam sành.

Từ đầu năm 2013 đến nay, huyện Hàm Yên đã phát triển mới trên 260 ha cam sành, đưa tổng số diện tích cam toàn huyện lên 2500 ha cam, đạt 100% kế hoạch năm.
 

Để vùng cam Hàm Yên phát triển ổn định, vững chắc, huyện đã có các giải pháp về đất đai, giống, kỹ thuật và cơ chế chính sách, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người trồng cam, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm đồng thời cung ứng dịch vụ vật tư, phân bón và giới thiệu quảng bá sản phẩm, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao trình độ kỹ thuật cho lực lượng cán bộ khuyến nông từ huyện đến cơ sở để có đủ khả năng quản lý và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm định chất lượng sản phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu cam sành Hàm Yên.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục