Hàm Yên tăng cường quảng bá sản phẩm cam sành

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh sản xuất cam theo quy trình VietGAP thì các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm cũng được huyện Hàm Yên chú trọng nhằm liên kết với các doanh nghiệp trong việc giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Phản ánh của phóng viên tại Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2018, mới đây.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV/Minh Thoa - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục