Hàm Yên: Tập trung phát triển bền vững cho cây cam sành.

Huyện Hàm Yên có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây ăn quả đặc biệt là cây cam sành, đây là loại cây bản địa đã được trồng từ nhiều đời nay trên địa bàn và là một trong những loài cây trồng thế mạnh của huyện, có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân, giúp xoá đói giảm nghèo, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế của huyện. Từ hiệu quả trông thấy, cây cam sành đang được các cấp chính quyền huyện Hàm Yên đầu tư, và phát triển theo hướng bền vững.

Tin cùng chuyên mục