Hàm Yên tổng kết mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trên cây cam sành.

Vừa qua, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hàm Yên phối hợi với Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp – Văn phòng đại diện tại Viện di truyền nông nghiệp đã tổ chức tổng kết mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trên cây cam sành.Qua một thời gian thử nghiệm các chế phẩm sinh học trong trồng và chăm sóc cam sành tại một số hộ trồng cam ở huyện Hàm Yên. Kết quả cho thấy cây cam sành phát triển nhanh, đạt năng xuất sản lượng cao và ổn định hơn 30% so với sử dụng phân bón thông thường. ít sâu bệnh, đặc biệt là cây cam sẽ không bị bệnh thối dễ, một bệnh được cho là khó xử lý nhất đối với người nông dân trồng cam. Chế phẩm sinh học sử dụng chăm sóc cam không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Từ thành công của mô hình sẽ là điều kiện để huyện Hàm Yên tiếp tục nhân ra diện rộng.

 

Có thể nói việc sử dụng chế phẩm sinh học trên cây cam sành đã giúp các hộ trồng cam ở huyện Hàm Yên tăng năng xuất, chất lượng, hạn chế nhiễm bệnh và giảm chi phí đầu tư trong sản xuất; cải tạo và làm trẻ hóa vườn cam sành, góp phần phát triển và giữ vững thương hiệu cam sành Hàm Yên, cải thiện môi trường sinh thái, hình thành một nền nông nghiệp sạch, bền vững.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục