Hiệu quả chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây cam sành ở Hàm Yên

Nhằm giúp cho các hộ trồng cam tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận. Trong năm 2016, Chi cục TT&BVTV tỉnh đã triển khai mô hình trình diễn chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây cam sành tại xã Yên Lâm, bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV
T/h: Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục