Kế hoạch tổ chức Hội chợ cam sành huyện Hàm Yên lần thứ III, năm 2019

Để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Cam sành Hàm Yên trên thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước, ngày 29/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc tổ chức Hội chợ Cam Sành huyện Hàm Yên lần thứ III, năm 2019.

Tin cùng chuyên mục