Minh Dân chăm sóc, phát triển diện tích cam sành

Nhưng năm trở lại đây, cây cam sành đã và đang là cây kinh tế mũi nhọn của xã Minh Dân nói riêng và huyện Hàm Yên nói chung. Từ cây cam sành, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giầu. Với 92 ha cam sành, các hộ trồng cam ở xã Minh Dân đang tập trung chăm sóc và mở rộng diện tích cam theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm.Minh Dân phấn đấu đến năm 2015, diện tích cam sành toàn xã đạt trên 144 ha.

Hiện nay xã Minh Dân đã chỉ đạo các thôn bản và bà con nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích để đưa cây cam sành vào sản xuất mở rộng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân ở địa phương. Xã phấn đấu đến năm 2015, tổng diện tích cam sành toàn xã đạt trên 144 ha.

 
PV   

Tin cùng chuyên mục