Nâng cao chất lượng giống cam sành Hàm Yên

Giống là yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng sản phẩm cam sành Hàm Yên. Hiện nay, việc nhân giống và cung ứng giống cam sành huyện Hàm Yên được quản lý chặt chẽ, nhằm duy trì ổn định, bền vững vùng cây ăn quả quan trọng này.

Cán bộ của Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên chăm sóc cây cam tại vườn ươm (ảnh TQĐT)

Trung tâm Giống cây ăn quả huyện Hàm Yên hiện đang thực hiện “Đề án chọn lọc một số giống cam có năng suất, chất lượng thu hoạch rải vụ cho vùng cam Hàm Yên”.

Trung tâm đặc biệt chú trọng đánh giá chất lượng sinh trưởng cây cam sành Hàm Yên. Điều này có ý nghĩa quan trọng hướng tới việc tạo ra giống cam sành cho thu hoạch rải vụ để sản phẩm cam sành của huyện cung cấp liên tục cho thị trường.

Năm 2001, Trung tâm nhận chuyển giao công nghệ sản xuất giống cam sạch bệnh của Viện Bảo vệ thực vật trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Từ những cây cam đầu dòng đã được tuyển chọn này sẽ cung cấp toàn bộ cành ghép, mắt ghép cho việc nhân giống cam sành Hàm Yên.

Quy trình nhân giống và chăm sóc được Trung tâm Giống cây ăn quả huyện Hàm Yên thực hiện theo quy chuẩn, để đưa giống cam sạch bệnh đến với người trồng cam tại 13 xã vùng quy hoạch của huyện.

Trồng cam chu kỳ II hiện đã và đang được thực hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hàm Yên. Hơn một vạn cây giống từ Trung tâm này đảm bảo cung cấp cho người dân các xã nằm trong vùng quy hoạch; qua đó duy trì ổn định, bền vững vùng sản xuất cam sành Hàm Yên./.

PV

Tin cùng chuyên mục