Xã Minh Hương phát triển cam sành

Dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng qua mỗi kỳ Đại hội đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hàm Yên lãnh chỉ đạo nhân dân các dân tộc cụ thể hóa vào thực tế mỗi địa bàn, trong đó có việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa. Đặc biệt trong việc phát triển cam sành, nhằm tiếp tục cung cấp số lượng lớn sản phẩm, bảo đảm chất lượng cho thị trường, nhiều địa phương trong huyện đang phát triển theo hướng bền vững. Ghi nhận của phóng viên tại xã Minh Hương.


Vụ cam năm 2015 – 2016, toàn xã có 138 ha cam, trong đó, trên 10 ha cho sản phẩm, năng suất đạt trên 13 tấn/1 ha, sản lượng gần 200 tấn. Riêng 6 tháng đầu năm nay, nhân dân trồng mới 10 ha cam, nâng tổng diện tích cam sành trên địa bàn xã lên 148 ha, trong đó 27 ha chuẩn bị cho sản phẩm.

 

Đây chính là kết quả của cấp ủy, chính quyền và các ban nghành đoàn thể đã nỗ lực trong công tác công tác lãnh chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn KHKT để nhân dân nhận thấy lợi ích từ việc chuyển đổi cơ câu cây trồng theo hướng hàng hóa... Cây cam sành đã và đang góp phần nâng cao mức thu nhập của bà con nhân dân các dân tộc nơi đây.

 

Mùa cam nay năm ở Minh Hương rất sai quả và được bà con chăm sóc theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Minh Hương quyết tâm giữ vững thương hiệu Cam sành Hàm Yên và phấn đấu sản lượng quả đạt gần 400 tấn trong niên vụ thu hoạch 2016 – 2017.

 
Kim Hoa  

Tin cùng chuyên mục