Đề xuất mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo sửa đổi quy định về “điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới” như sau: Trong trường hợp do yêu cầu đô thị hóa, mật độ dân cư tập trung cao ở các đô thị lớn hoặc do di dân tự do gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền cấp xã và tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố phải thành lập thôn, tổ dân phố thì việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải bảo đảm các điều kiện dưới đây:

Về quy mô số hộ gia đình, đối với thôn ở xã: Thôn ở xã thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có không dưới 150 hộ gia đình; thôn ở xã thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có không dưới 300 hộ gia đình; thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Trung có không dưới 250 hộ gia đình; thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Nam có không dưới 350 hộ gia đình; thôn ở xã thuộc các tỉnh Tây Nguyên có không dưới 200 hộ gia đình; thôn ở đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã miền núi vùng cao trên cả nước có không dưới 100 hộ gia đình; thôn ở xã biên giới, hải đảo có không dưới 100 hộ gia đình.

Đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn: Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có không dưới 200 hộ gia đình; tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có không dưới 350 hộ gia đình (Riêng thành phố Hà Nội có không dưới 450 hộ gia đình); tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Trung có không dưới 300 hộ gia đình; tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Nam có không dưới 400 hộ gia đình (Riêng thành phố Hồ Chí Minh có không dưới 450 hộ gia đình); tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Tây Nguyên có không dưới 250 hộ gia đình; tổ dân phố ở đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã miền núi, vùng cao trên cả nước có không dưới 150 hộ gia đình; tổ dân phố ở phường, thị trấn biên giới, hải đảo có không dưới 150 hộ gia đình.

Về các điều kiện khác: Thôn và tổ dân phố cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Trường hợp các thôn, tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch dãn dân hoặc do di dân ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn đòi hỏi phải thành lập các thôn, tổ dân phố mới thì quy mô thôn có không dưới 50 hộ gia đình, tổ dân phố có không dưới 100 hộ gia đình.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục