Đề xuất mới về tổ hợp tác

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Nghị định về tổ hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác hoạt động.

 

Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để tạo điều kiện cho tổ hợp tác hoạt động và phát triển, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành: Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, Nghị định số 151/2007/NĐ-CP  của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của tổ hợp tác và thi hành Nghị định 151/2007/NĐ-CP của 50/63 tỉnh, thành phố, hiện có 78.306 tổ hợp tác (ước toàn quốc có khoảng 98.600 tổ hợp tác), trong đó có 36.104 tổ hợp tác có chứng thực (chiếm khoảng 46,1% tổng số tổ hợp tác), 2.930 tổ hợp tác đã ngừng hoạt động (chiếm 3,7% tổng số tổ hợp tác) và 191 tổ hợp tác đã chuyển sang hình thức khác (doanh nghiệp, hợp tác xã), chiếm 0,2% tổng số tổ hợp tác.

Khu vực tổ hợp tác thu hút 1.285.106 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 1.091.015 lao động, doanh thu bình quân của một tổ hợp tác năm 2016 là 229 triệu đồng/năm, lãi bình quân là 35 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân cho một lao động thường xuyên trong tổ hợp tác là 26 triệu đồng/năm.

Tổ hợp tác với tư cách là tổ chức trung gian, kết nối giữa các hộ gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trước khi phát triển lên thành hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, là hình thức sản xuất rất phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác hoạt động

Ngày 21/11/2015, Quốc hội thông qua Bộ luật dân sự số 90/2015/QH13, trong đó các quy định về tổ hợp tác được quy định mới tại các điều 101 – 104 và điều 504- 512 (hợp đồng hợp tác). Một số vấn đề liên quan đến tổ hợp tác theo quy định tại Bộ luật dân sự đã thay đổi một cách cơ bản (từ thành viên, thành lập đến tổ chức, hoạt động và tư cách của tổ khi tham gia giao dịch dân sự). Do vậy rất cần thiết phải điều chỉnh, thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP bằng một Nghị định mới để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác hoạt động, tuân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 55/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về tổ hợp tác. Dự kiến, nếu Nghị định mới về tổ hợp tác nếu được ban hành sẽ có tác động, hỗ trợ phát triển tổ hợp tác đáng kể, qua đó có tác động lan tỏa về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1,3 triệu hộ kinh tế thành viên và đời sống của hàng triệu người thuộc hộ gia đình thành viên, từ đó góp phần làm tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành viên, của bản thân tổ hợp tác và của toàn bộ nền kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với đề nghị này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục