Đề xuất quy định năng lực người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất về khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ trung cấp như sau: Khối lượng học tập tối thiểu 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và có thời gian học tập là 02 năm học; khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành phải đảm bảo: lý thuyết chiếm từ 55% - 60%; thực hành từ 40% - 45%.

Đối với trình độ cao đẳng: Khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ và có thời gian học tập là 03 năm học; khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành phải đảm bảo: lý thuyết chiếm từ 60% - 65%; thực hành từ 35% - 40%.

Yêu cầu về năng lực là: Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực để thực hiện các công việc, nhiệm vụ của người giáo viên, có khả năng ứng dụng khoa học giáo dục và công nghệ vào giảng dạy, giáo dục; có khả năng thực hiện công việc độc lập hay theo nhóm và trách nhiệm đối với nhóm; có năng lực hướng dẫn, giám sát những người học thực hiện được hoạt động học tập đã được định sẵn.

Cụ thể: Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành được đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội có liên quan; kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục.

Về kỹ năng: Cần có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin vào hoạt động giảng dạy, giáo dục.

Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành và kỹ năng giao tiếp ứng xử, có năng lực cần thiết để giải quyết những công việc, nhiệm vụ phức tạp thuộc hoạt động giảng dạy, giáo dục; có khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào giảng dạy, giáo dục và nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong nhiều điều kiện, hoàn cảnh làm việc khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân; có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định…

Dự thảo cũng nêu rõ, mục tiêu của việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên nhằm công khai với xã hội, người học và tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, tuyển dụng giáo viên biết được về chuẩn năng lực; kiến thức, kỹ năng, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, vị trí việc làm, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục