Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, Chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng (ĐT-BD) theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những căn cứ khi xem xét điều kiện bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý.

 

 ĐT-BD công chức theo 4 hình thức: Tập trung, bán tập trung, vừa làm vừa học và học từ xa. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2010 về đào tạo và bồi dưỡng công chức.

Về nguyên tắc, trên hết, ĐT-BD phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Việc cử đi học phải được tiến hành công khai, minh bạch.

Có 4 chế độ ĐT-BD, gồm: Hướng dẫn tập sự đối với công chức trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý;  bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm.

Chứng chỉ ĐT-BD công chức được dùng theo mẫu chung thống nhất trong cả nước.

Phân cấp ĐT-BD

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp sở, cấp vụ và tương đương trở lên.

Trường Chính trị cấp tỉnh tổ chức thực hiện chương trình ĐT-BD theo tiêu chuẩn ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Các Học viện, Trường, Trung tâm ĐT-BD cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn: ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương; chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương và các chức danh công chức cấp xã.

ĐT-BD công chức được phép áp dụng 1 trong 4 hình thức học: Tập trung, bán tập trung, vừa làm vừa học và học từ xa.

Công chức có đủ 5 năm công tác mới được cử đi học sau đại học

Công chức được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học khi cơ quan, đơn vị được tổ chức sắp xếp lại hoặc công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ lãnh đạo mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Riêng đối với việc cử đi đào tạo sau đại học chỉ áp dụng đối với công chức có thời gian công tác đủ 5 năm trở lên, trong đó có 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí làm việc; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian gấp 3 lần thời gian đào tạo.

Cần lưu ý là công chức đang tham gia khóa ĐT-BD mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù toàn bộ chi phí ĐT-BD.

(Nguồn: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP)

Tin cùng chuyên mục