Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người ...

Đề xuất sửa đổi thuế xuất khẩu vàng

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính, Bộ ...

Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo

Để nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ hộ nghèo ...

Xem nhiều

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.