Hàm Yên họp chuyên đề Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06

Chiều ngày 13/4, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên chủ trì cuộc họp thường kỳ chuyên đề về cải cách hành chính, chuyển đổi số; kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Từ tháng 3 đến nay, các cơ quan trên địa bàn huyện Hàm Yên được giao phụ trách đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với từng lĩnh vực và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đánh giá theo quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt được những kết quả nhất định.

Tổng số hồ sơ TTHC đã được công khai kết quả giải quyết trên cổng dịch vụ công của tỉnh (từ đầu năm) là 10.712 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 8.082 đạt 75%; tiếp nhận trực tuyến 2.630 đạt 25%.

Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của cơ quan với các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt kết quả tốt. UBND huyện đã phát hành 735 văn bản điện tử, trong đó có 566 văn bản ký điện tử. Văn bản ký số đạt 77%.

100% các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều đã sử dụng chứng thư số trong giải quyết công việc. Ủy ban nhân dân huyện đã cung cấp các thủ tục hành chính được 172 dịch vụ công mức độ 3 và 28 dịch vụ công mức độ 4 (đạt 55%). Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 10/4/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 5.642 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 là 4.494 hồ, hồ sơ mức độ 4 là 181 hồ sơ, hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 521, hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 4 là 446. Trong tháng 3/2023, tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn huyện đạt 15,43%.

Về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia: Trong tháng tiếp tục triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu. Tiếp nhận 2.102 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến 1.818 hồ sơ, đạt tỉ lệ 86,5% tăng 2,9% so với tháng trước. Nhóm bổ sung thông tin về lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm, y tế triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hướng dẫn công dân đăng ký, sử dụng tài khoản Định danh điện tử và ứng dụng VNeID với 346 trường hợp; kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 là 389 trường hợp; kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 là354 trường hợp; thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 với 536 trường hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách TTHC huyện tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu cho các phòng, đơn vị các xã thị trấn trong thực hiện kiểm tra, đánh giá;  thường xuyên báo cáo các chỉ tiêu được giao theo tháng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện và của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan đơn vị khẩn trương hoàn thành việc nhập dữ liệu lên phần mềm CBCCVC để đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC. Đẩy nhanh việc thực hiện cung cấp và tích hợp số tài khoản thanh toán thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và công khai 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang. Áp dụng, triển khai các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC. Các tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, khẩn trương đầu tư triển khai đầu đọc QRCODE của 18 Trạm Y tế nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục trong khám chữa bệnh cho nhân dân…/.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục