Hàm Yên họp chuyên đề tháng 5 về thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06

Ngày 12/5, UBND huyện Hàm Yên tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 5 về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Đến nay, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã được công khai, kết quả giải quyết trên cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn huyện có 14.075 hồ sơ, đã giải quyết 14.046 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,9% hồ sơ. Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, đã hoàn thành Vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Hết ngày 20/4/2023, toàn huyện có 2.069 tài khoản cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý đã đảm bảo đầy đủ thông tin bắt buộc theo quy định. 2.068 tài khoản đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ, còn 01 tài khoản chưa đồng bộ do lỗi Hệ thống.

100% các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, HĐND, UBND các xã, thị trấn đã được cấp và sử dụng chứng thư số trong giải quyết công việc. Đã triển khai mô hình chợ 4.0- Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Hàm Yên: Hiện nay đã phối hợp với thị trấn Tân Yên, xã Thái Hòa, xã Đức Ninh, xã Bình Xa lập danh sách các tiểu thương tại chợ. Phối hợp với Viettel Hàm Yên tiến hành cài đặt các tài khoản cho các hộ kinh doanh và tiểu thương tại chợ Bình Xa, tính đến ngày 07/5/2023 đã cài được 40 tài khoản.

Hiện nay huyện Hàm Yên có 209 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 được đăng tại tại địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn; Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 09/5/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 3.598 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 là 2.988 hồ, hồ sơ mức độ 4 là 610 hồ sơ.

Kết luận và giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong tháng 5, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đã đề ra và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong báo cáo.

Đối với các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách phối hợp với các cơ quan được giao phụ trách về nội dung cải cách hành chính, các tiêu chí về chấm điểm theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh đã đề ra. Huy động các nguồn lực phối hợp với lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ rà soát và hoàn thành chỉ tiêu làm căn cước công dân hoàn thành trước 30/6.

UBND thị trấn Tân Yên, xã Thái Hòa, xã Đức Ninh, xã Bình Xa…tiếp tục hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt tài khoản để thực hiện tốt mô hình chợ 4.0.

Đối với phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2021 đến 2025 và định hướng đến 2030; phòng Văn hoá xây dựng kế hoạch tập huấn vào ngày 17/5; phòng GD&ĐT triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn huyện thực hiện thực hiện công tác chuyển đổi số và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tháng…

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục