Hàm Yên: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 13/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ban hành Kế hoạch Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên năm 2023

Tin cùng chuyên mục