Hàm Yên triển khai thực hiện phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ban hành Công văn số 1865/UBND-VX, ngày 16/8/2022 về việc triển khai thực hiện phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.

Tin cùng chuyên mục