Hưởng ứng, tham gia đợt 2, vòng sơ khảo cuộc thi trực tuyến ''tìm hiểu về cải cách thể chế''

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa ban hành công văn số 2226/UBND-NC, ngày 21/9/2022 về hưởng ứng, tham gia đợt 2, vòng sơ khảo cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách thể chế”.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách thể chế tỉnh Tuyên Quang về kết quả vòng 1, huyện Hàm Yên có số lượng người tham gia dự thi thấp (196 người dự thi với 253 bài thi);

Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục tổ chức Vòng thi sơ khảo đợt 2, diễn ra từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022. Người dự thi truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” tại đường link:

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/TN/dangky.aspx trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang điện tử và một số Trang thông tin điện tử, fanpage của một số cơ quan đơn vị để tham gia dự thi, trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi) trong ngân hàng câu hỏi trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi; mỗi người dự thi được dự thi tối đa 05 lượt thi.

Về nội dung thi đợt 2 vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn nội dung thi tìm hiểu Quy định của pháp luật về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gồm 05 văn bản sau:  Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị ̣ định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung); Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (các trên văn bản được đăng tải bản word và PDF trên phần mềm Cuộc thi).

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn :

  - Hướng dẫn, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia Cuộc thi; khuyến khích, động viên người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi; tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.

  - Kết thúc vòng Sơ khảo đợt 2, tổng hợp, báo cáo số liệu tham gia cuộc thi (theo Biểu mẫu gửi kèm) gửi Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp huyện tổng hợp) trước ngày 03/10/2022.

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện: Thực hiện các hoạt động truyền thông về Cuộc thi; đặt đường link Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của huyện để cán bộ, viên chức, công chức, nhân dân tiện theo dõi, tham gia cuộc thi.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phổ biến, triển khai đến đoàn viên, hội viên tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi. Kết thúc vòng sơ khảo đợt 2, đề nghị tổng hợp số liệu tham gia cuộc thi gửi Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp huyện tổng hợp) trước ngày 03/10/2022.

4. Phòng Tư pháp huyện: Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả dự thi vòng Sơ khảo đợt 2 với Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 05/10/2022.

PV

Tin cùng chuyên mục