Kế hoạch của UBND huyện Hàm Yên về Chuyển đổi số huyện Hàm Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 21/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục