Tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm mức độ xây dựng chính quyền số

Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm mức độ xây dựng chính quyền số.

Lãnh đạo phòng VH&TT huyện trao đổi với các đại biểu tại buổi tập huấn.

Tham gia tập huấn có lãnh đạo, công chức phụ trách tham mưu công tác chuyển đổi số của các xã, thị trấn và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ sở TT&TT truyền đạt tới đại biểu cách thức chấm điểm mức độ xây dựng chính quyền số.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng sử dụng phần chấm điểm, đảm bảo công tác chấm điểm được nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ ràng, tạo thuận lợi trong việc quản lý, điều hành công việc tại các cơ quan, đơn vị… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện…

XQ

Tin cùng chuyên mục