Hàm Yên: Triển khai mô hình chợ 4.0

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Xem nhiều

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06

Sáng ngày 4/4, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ...