UBND huyện họp đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06

Chiều ngày 9-5, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 trên địa bàn huyện.

Đến hết tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã công khai 462 dịch vụ công, trong đó: Một phần là 316 thủ tục và toàn trình 146 thủ tục được đăng tải tại địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn để phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024, huyện Hàm Yên đã tiếp nhận và giải quyết 1.903 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận từ dịch vụ công một phần là 1.384 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận toàn trình là 519 hồ sơ, số THHC một phần có phát sinh hồ sơ là 21 thủ tục, toàn phần là 14 thủ tục.

Việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC toàn huyện được đánh giá hài lòng, đạt 100%, không có hồ sơ bị đánh giá không hài lòng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, xã Tân Thành và xã Minh Hương đang phối hợp với Viettel Tuyên Quang triển khai xây dựng xã chuyển đổi số.

Tính đến hết tháng 4/2024 các đơn vị giáo dục đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt được 986 triệu đồng đạt 80%.

Hội nghị cũng đã thảo luận về tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, trễ trên Cổng DVC của tỉnh. Các tổ công tác ở xã, thôn thực hiện việc triển khai Đề án 06 có nhiều thành viên việc sử dụng, cập nhật công nghệ thông tin còn hạn chế dẫn đến công tác chỉ đạo các thành viên trong tổ chưa thực sự sâu sát, kịp thời…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành  chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh huyện; Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; Tổ công tác thực hiện Đề án 06; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024, đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, khắc phục các tồn tại hạn chế trong báo cáo đã nêu.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 48 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Lãnh đạo Công an huyện phát biểu tại cuộc họp.

Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử nông thôn mới của các xã về công tác triển khai tuyên truyền CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06, đặc biệt tuyên truyền Luật Căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024.

Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã tiếp tục hoàn thành chương trình tập huấn Chuyển đổi số xong trước ngày 30/6/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông và  Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Dịch vụ công theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản 2927 của Ủy ban nhân dân huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm y tế các xã, thị trấn và đẩy mạnh chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng chữ ký số trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND cấp xã và tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thuộc các thủ tục hành chính thiết yếu. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh, của Quốc gia. Chỉ đạo đẩy mạnh việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, phấn đấu trong năm có ít nhất 01 thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa.

Đối với Phòng Nội vụ huyện, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, đảm bảo sát với tình hình thực tế của đơn vị, để kịp thời phát hiện và có phương hướng giải quyết tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Chủ động phối hợp với các đơn vị Viễn thông triển khai mô hình chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn quản lý; tích cực thanh toán không sử dụng tiền mặt trong các trường học./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục