Tuyên Quang - Dấu son trong lòng Tổ quốc

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, có biết bao địa danh, vùng đất đã đi vào huyền thoại và để lại dấu ấn không thể phai nhạt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Những tên làng, tên xã đi vào lịch sử đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và Tân Trào chính là một trong những địa danh như thế.


Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội họptừ ngày 16/8-17/8/1945. 

 

Khu Di tích lịch sử văn hoá và sinh thái Tân Trào là di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của Quốc gia. Trên vùng đất được coi là chiếc nôi của cách mạng này 70 năm về trước đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5/1945 đến 22/8/1945 chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội họp từ ngày 16/8 đến ngày 17/8/1945 thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra ủy ban dân tộc giải phóng, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và quy định Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam và cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc. Trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc tại Tuyên Quang gần 6 năm lãnh đạo cuộc kháng chiến tới thắng lợi hoàn toàn.


Với gần 500 di tích lịch sử gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, gắn liền với những hình ảnh và kỷ niệm sâu đậm về Bác Hồ kính yêu đang được lưu giữ, Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào được Trung ương Đảng, Chính phủ đánh giá là hệ thống di tích lịch sử cách mạng “quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX”.


Hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5, Tân Trào luôn là tâm điểm của những chuyến du lịch hành hương về cội nguồn cách mạng, nơi được mệnh danh là Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến, là niềm tự hào dân tộc Việt Nam.


Phát huy truyền thống quê hương cách mạng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn đồng tâm nhất trí, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, làm nên những thành tựu to lớn trong gần 30 năm đổi mới, đưa Tuyên Quang vững bước đi lên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế xứng đáng là Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến./.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục