Hàm Yên triển khai công tác phát triển du lịch

Ngày 17/5/2022, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp triển khai các phương án phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện Hàm Yên đã có các xã Thái Hòa, Thái Sơn, Bình Xa, Yên Thuận đã xây dựng được các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Cùng đó huyện đã ban hành Đề án xây dựng Làng văn hoá các dân tộc thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu. Tổ chức vận động các hộ gia đình có đất dọc đường trục thôn Pác Cáp hiến đất để trồng hoa với diện tích 350m. Đã lựa chọn 03 hộ gia đình có nghề đan lát các sản phẩm tre, nứa truyền thống, dệt thổ cẩm để tạo ra các sản phẩm lưu niệm. Vận động 20 hộ gia đình đăng ký làm dịch vụ Homestay và hiện nay có 10 hộ gia đình đang thực hiện cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa, bố trí phòng nghỉ để làm dịch vụ..

Thời gian tới huyện Hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm du lịch của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển du lịch; Thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch;

Tổ chức tập huấn cho cộng đồng các kiến thức về du lịch; huyện tiếp tục xây dựng các sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn du khách; Tăng cường công tác bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tồn và nét văn hóa truyền thống, xây dựng con người thân thiện, văn minh để phát triển du lịch, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự đã biểu dương cách làm hay của một số xã thị trấn trong phát triển du lịch như xã Yên Phú, Đức Ninh. Đồng chí lưu ý hiện nay còn nhiều xã chưa quan tâm tới phát triển du lịch.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành liên quan tiếp tục phối hợp cùng các xã tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các mô hình du lịch; Đặc biệt lưu ý các xã làm du lịch phải theo mô hình chuỗi, tour tuyến; khảo sát lựa chọn mô hình du lịch cụ thể, khắc phục những hạn chế, đề ra những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn./.

 

Xuân Quỳnh - Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục