Họp Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh huyện Hàm Yên

Chiều ngày 19/5, Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị về công tác hoạt động quản lý Di tích, Lịch sử - Văn hóa Danh lam thắng cảnh. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì hội nghị.

Hiện nay Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh huyện đã phối thực hện tốt các nội dung công việc được giao. Công tác bảo quản các di tích lịch sử trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả. Các xã, thị trấn có các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn đã phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác vệ sinh môi trường, có phương án bảo vệ, không để xảy ra tình trạng xâm hại đến di tích, cảnh quan.

Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo di tích. Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa nhà Ban Quản lý, khu quần thể di tích danh lam thắng cảnh Động Tiên; trồng cây xanh; chỉnh sửa lại hệ thống Camera giám sát Đền Thác Cái, hoàn thiện hồ sơ trùng tu tôn tạo Đền Thác Cái...

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác hoạt động tại các tổ quản lý trên địa bàn huyện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đề xuất các nội dung liên quan đến công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc được giao…

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục