Cách giảm nghèo ở Thành Long

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Thành Long đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trao đổi kỹ thuật chăm sóc mía nguyên liệu tại xã Thành Long.

Đầu năm 2018, tổng số hộ nghèo trên toàn xã có 701 hộ nghèo với 2.936 khẩu, chiếm 40,99% so với tổng số hộ gia đình. Trong đó số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 621 hộ với 2.684 khẩu, chiếm 88,59% so với tổng số hộ nghèo trong toàn xã, hộ gia đình chính sách người có công nghèo còn 1 hộ. Thôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% còn 15 thôn chủ yếu là các thôn còn nhiều khó khăn và có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.  

Trước thực trạng đó, ngay sau khi rà soát hộ nghèo, xã Thành Long tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo. Đồng thời tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm - bảo hiểm xã hội, nhà ở - điều kiện sống, thông tin.... nhằm cải thiện và từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, đảm bảo giảm nghèo bền vững theo từng nhóm hộ.

Để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, hiện nay, xã Thành Long đang tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đến cơ sở, xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện rà soát, nắm chắc nguyên nhân dẫn đến nghèo của hộ nghèo và chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, lập danh sách thoát nghèo, thoát cận nghèo để xây dựng kế hoạch, có các giải pháp, biện pháp hỗ trợ phù hợp đối với các hộ.

Triển khai kịp thời có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường phân cấp, gắn với phân bổ nguồn lực trong triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Một trong những giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo mà xã Thành Long hiện nay đang thực hiện đó là tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn về thực hiện chương trình giảm nghèo.

Đa đạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, chú trọng tuyên truyền thông qua tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách tại cơ sở.

Căn cứ vào đặc điểm đối tượng, các nhóm nguyên nhân dẫn đến nghèo, đặc điểm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để xác định, xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền thích hợp.

Nêu rõ trách nhiệm của người nghèo trong việc chủ động tìm biện pháp tăng thu nhập, thoát nghèo cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, trong đó phải làm cho người nghèo thấy rõ sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng chỉ là hỗ trợ, sự nỗ lực, tự vươn lên của bản thân hộ nghèo là chính.

Bên cạnh đó xã còn thực hiện tốt các chính sách, dự án giảm nghèo tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng tham gia sản xuất kinh doanh, tìm việc làm, ổn định kinh tế gia đình và từng bước nâng dần thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đầy đủ chính sách đào tạo nghề cho lao động nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người có đất bị thu hồi để phục vụ cho các công trình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Nhà nước; dạy nghề gắn với tạo việc làm để tăng thu nhập.

Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đất thu hồi, học sinh, sinh viên nghèo… từ Ngân hàng chính sách – xã hội, quỹ của các tổ chức Đoàn thể… tạo điều kiện thuận lợi về hồ sơ, thủ tục để hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn. Gắn vay vốn tạo việc làm tại chỗ với hướng dẫn cách làm phù hợp tình hình kinh tế địa phương.

Hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp, tập huấn về kỹ thuật, công nghệ áp dụng vào sản xuất; tập trung xây dựng các mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp tình hình kinh tế địa phương.

Lồng ghép các nguồn vốn thực hiện công tác khuyến nông để người nghèo được tiếp cận và tham gia, giúp tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập.

Thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh diện nghèo, cận nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số ở các cấp học theo chính sách hiện hành, giúp các em có điều kiện tốt hơn để yên tâm học tập.

Đảm bảo cho 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; Từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của trạm y tế xã…

Với những giải pháp, cách làm hiệu quả, xã Thành Long đang từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục