Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính Phủ

Để đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính Phủ, hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên tập trung thực hiện tốt công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra công tác giải ngân theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính Phủ tại huyện Hàm Yên.

Tại các cuộc họp của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội giao ban định kỳ với các tổ chức Hội nhận uỷ thác, để cấp ủy, chính quyền địa phương có sự ủng hộ tốt hơn nữa với hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền tăng cường công tác truyền thông như: làm phóng sự và đưa tin về việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách và niêm yết công khai cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, các văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã.

Bên cạnh đó Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện còn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, cơ quan của huyện như Công an huyện, Phòng LĐTB&XH huyện và UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác huyện tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng đầy đủ, kịp thời đến đoàn viên, hội viên và nhân dân biết, thực hiện và thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội.

Để triển khai, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu thực hiện về hoạt động tín dụng Chính sách xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Thực hiện Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội giao, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên chủ động báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội  huyện về tình hình hoạt động của đơn vị; đồng thời, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, chấp hành nghiêm túc quy trình, thủ tục cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Phối hợp với các phòng ban của huyện triển khai kịp thời các chương trình tín dụng trong đó cho vay về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đến tháng 6/2024, toàn huyện có 223 người đã chấp hành xong án phạt tù. Trong đó có 23 người có nhu cầu vay vốn và 15 người đủ điều kiện vay vốn. Đến nay đã có 9 người/9 hộ ở 7 xã đã được vay vốn với số tiền 760 triệu đồng gồm các xã: Yên Phú 1 hộ/100 triệu đồng, Bình Xa 1 hộ/100 triệu đồng, Nhân mục 1 hộ/100 triệu đồng; Đức Ninh 2 hộ/160 triệu đồng; Thành Long 1 hộ/100 triệu đồng; Phù Lưu 1 hộ/50 triệu đồng, Tân Thành 2 hộ/150 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp rà soát người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương; triển khai tốt chương trình, hướng dẫn hồ sơ thủ tục theo quy định, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm lan tỏa chính sách này trong cộng đồng...

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục