Hàm Yên tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 06/11, huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, triển khai phương phướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Hàm Yên đã vượt mục tiêu giảm nghèo và hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Theo đó, năm 2016 số hộ nghèo toàn huyện là 9.989 hộ, tương ứng với tỷ lệ 33,44% hộ nghèo, đến năm 2020 giảm còn 3.747 hộ nghèo, tương ứng 11,74%. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm 21,7%, bình quân giảm 4,43%/năm, đạt 108% so với mục tiêu.

Các hộ nghèo tại Hàm Yên được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước như: chính sách tín dụng, y tế, xóa nhà ở tạm, chính sách lao động việc làm…Ngoài ra, để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, huyện đã đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhiều hộ gia đình được các tổ chức chính trị xã hội giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Hàm Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 3% trở lên; tiếp tục chăm lo đến các hộ chính sách, người có công; quan tâm thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo có nhà ở tạm, dột nát…

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Nhân dịp này, UBND huyện Hàm Yên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020./.

PV

Tin cùng chuyên mục