Hiệu quả từ các Tổ tiết kiệm và vay vốn

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã thành lập nhiều Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với các hội, đoàn thể để thực hiện các dự án cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đây là nguồn vốn ưu đãi và định hướng sử dụng vốn phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh gia đình, làm cho đời sống của nhiều hộ dân ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ tín dụng phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên thực hiện công tác giải ngân tại địa phương.

Xác định Tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã cùng các tổ chức chính trị xã hội mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôn bản. Nhờ đó, số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên.

Là một trong những hộ sử dụng hiệu quả từ nguồn vốn ưu đãi, gia đình bà Nguyễn Thị Lỷ, thôn Đồng Nhật, xã Bằng Cốc đã được vay 100 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Với số tiền được vay, bà Lỷ đã đầu tư mua 1 cặp trâu sinh sản và 1 con bò sinh sản. Để đàn trâu, bò phát triển tốt, với lợi thế đất vườn đồi rộng, gia đình đã tập trung trồng cỏ voi để đảm bảo cũng cấp đủ nguồn thức ăn hàng ngày, nguồn thức ăn như: ngô, sắn cũng được gia đình mua thêm để bổ trợ thêm cho đàn trâu, bò. Đến nay sau 2 năm phát triển đàn trâu, bò sinh sản, gia đình bà Lỷ đã có đàn trâu, bò 10 con.

Toàn huyện Hàm Yên có 368 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ trên 754 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá, xếp loại để có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bà Phạm Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên cho biết: Trong thời gian qua các tổ thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tổ viên trong việc vay vốn, đôn đốc trả nợ gốc theo phân kỳ, thu tiền lãi, tiền gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy ước hoạt động của Tổ được UBND cấp xã, thị trấn phê duyệt. Qua đó nâng dần ý thức có vay – có trả của người dân trong việc vay vốn tín dụng chính sách.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua việc phối hợp với các hội, đoàn thế nhận ủy thác các cấp, tập huấn các nghiệp vụ quản lý Tổ cho các Ban quản lý tổ theo hướng cầm tay chỉ việc, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban quản lý tổ vì đây là nhân tố quan trọng nhất trong việc triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước.

Có thể thấy thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng các đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực, hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội nhất là công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian qua./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục