Phát triển kinh tế, giảm nghèo ở Hội CCB huyện Hàm Yên

Hộ trợ hội viên nghèo bằng vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là những giải pháp mà Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên đã thực hiện trong thời gian qua. Nhờ những hoạt động hỗ trợ này mà tỷ lệ hộ hội viên nghèo trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt.

Hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Yên Phú giúp nhau trong phát triển giống Thanh Long ruột đỏ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xác định việc hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, chính vì vậy, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ hội viên.

Hội đã thực hiện việc rà soát các hộ nghèo và phân tích đánh giá nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Trong đó chú trọng đến việc vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các loại cây trồng có năng suất cao vào sản xuất, hỗ trợ hội viên về kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt.

Bên cạnh đó, các cấp hội trên địa bàn huyện Hàm Yên còn hỗ trợ hội viên về vốn thông qua việc tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội, nhận ủy thác cho hội viên vay vốn. Đồng thời thành lập Quỹ Tự lập ở các chi hội để hỗ trợ hội viên.

Đến thời điểm hiện nay, các cơ sở hội đã có trên 2,7 tỷ đồng tiền qũy tự lập, bình quân đạt 600.000đ/hội viên, luân chuyển cho 675 hội viên vay. Từ nguồn vốn hỗ trợ này đã giúp nhiều hộ gia đình cựu chiến binh nghèo trên địa bàn huyện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.

Công tác xoá nhà tạm dột nát cho hội viên nghèo đã được quan tâm thực hiện. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp các ngành và sự đóng góp ủng hộ của hội viên, từ năm 2012 đến nay Hội Cựu chiến binh Hàm Yên đã thực hiện xoá 158 nhà tạm dột bằng các nguồn hỗ trợ, trị giá 1 tỷ 180 triệu đồng.

Hội Cựu Chiến binh huyện Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội phấn đấu hàng năm giảm 4-5% số hộ nghèo. Thực hiện mục tiêu trên, tổ chức Hội cựu chiến binh đề ra giải pháp thực hiện: cứ 1 hộ nghèo, phân công 3 - 5 hộ có kinh tế khá trở lên giúp đỡ, đồng thời hội cũng sẽ hỗ trợ hội viên bằng nhiều hình thức khác.

Với những giải pháp cụ thể, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên sẽ  thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4-5% hàng năm. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục