Thái Sơn đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, hiện nay xã Thái Sơn đã và đang thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân tự giác nâng cao ý thức trong công tác giảm nghèo, đưa đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã ngày càng được nâng cao.

Người dân xã Thái Sơn tập trung thu hái chè giống mới.

Để công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, từ đầu năm đến nay cấp ủy đảng, chính quyền xã Thái Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng giúp người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Đồng thời phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trồng trọt và chăn nuôi cho nhân dân, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước giúp người dân giảm nghèo.

Một trong những cách làm hiệu quả của cấp ủy, chính quyền xã hiện nay là thường xuyên mở các đợt kiểm tra, rà soát lại tỷ lệ hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói ở từng gia đình, thôn bản, từ đó chọn ra phương án giúp người dân thoát nghèo.

Không chỉ được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, chính quyền xã còn giao cho các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc tín chấp với  các ngân hàng như: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư vào sản xuất.

Đồng thời, thực hiện giám sát việc phát huy hiệu quả nguồn vốn vay tại địa phương, thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các mô hình trong phát triển kinh tế để nhân dân học tập...

 Bên cạnh việc giúp người dân thoát nghèo bằng phát huy nội lực tại địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền xã còn quan tâm tới việc khai thác có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước.

Với lợi thế về nguồn đất đai sẵn có cùng với số lượng nhân công lao động, chính quyền xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng tới việc đưa các loại cây trồng phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng tại địa phương.

Hiện nay,  trên địa bàn xã đang đẩy mạnh cải tạo vườn tạp phát triển các loại cây ăn quả có múi theo chủ trương của huyện. Cùng với lĩnh vực trồng trọt thì việc phát triển chăn nuôi cũng được người dân chú trọng. Nhiều hộ gia đình đã phát triển kinh tế trang trại kết hợp việc trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm vận động nhân dân hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hóa được gìn giữ, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

 Nhờ  thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước với việc tuyên truyền khuyến khích người dân tự giác nâng cao ý thức trong công tác giảm nghèo, bộ mặt nông thôn ở Thái Sơn đã có nhiều biến chuyển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay  thu nhập bình quân  đầu người của xã đạt từ 27 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo ở Thái Sơn nói riêng và trên địa bàn toàn huyện nói chung vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ như: Còn một bộ phận người nghèo vẫn mang tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo

Chính vì vậy, để thoát nghèo bền vững cấp ủy, chính quyền xã Thái Sơn đã và đang tích cực vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo, động viên hộ nghèo khắc phục khó khăn để tự lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục lồng ghép nhiều nguồn lực để ưu tiên cho hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân./.

PV

Tin cùng chuyên mục