Xin ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ huyện Hàm Yên tổ chức lấy ý kiến các tập thể, cá nhân về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mọi cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng các cách sau:

1. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Download

2. Gợi ý một số nội dung cần thảo luận: Download

3. Gửi Góp ý qua Cổng Thông tin điện tử huyện: Gửi góp ý

4. Gửi trực tiếp Góp ý về Huyện ủy Hàm Yên tại địa chỉ:

    Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; điện thoại: 0982.509.254

Tin cùng chuyên mục