Hàm Yên triển khai chương trình kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Hàm Yên đang huy động nguồn lực tập trung giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu tiến hành xây dựng kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nội nội đồng.


 

Để sớm hoàn thành các tuyến kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Gần 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn Mai Hồng, Cọ Sẻ, Ngòi Yên của xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đang đẩy nhanh tiến độ thi công trên 500m kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Nhờ có mặt bằng thuận lợi và sự ủng hộ của bà con nông dân nên chỉ trong một thời gian ngắn triển khai xây dựng các thôn đã cơ bản hoàn thành các tuyến kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

 

 

Năm 2016, huyện Hàm Yên được hỗ trợ xây dựng 3,6 km hệ thống kênh mương nội đồng và 20 km đường giao thông nội đồng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau một thời gian tích cực triển khai đến nay các xã: Nhân Mục, Bằng Cốc, Hùng Đức, Minh Khương (Hàm Yên) đã cơ bản kiên cố hóa hệ thống kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng theo đúng kế hoạch.


Kiên cố hoá kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng là một chủ trương có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 
Minh Vương  

Tin cùng chuyên mục