Hàm Yên triển khai chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Trong những ngày này, các địa phương ở huyện Hàm Yên đang huy động nguồn lực tập trung giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu tiến hành lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn để sớm hoàn thành 3,6 km kênh mương kiên cố trong năm 2016.


 

Thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Hàm Yên, hiện nay bà con đang thi công tuyến mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Trong đó bà con tu sửa lại diện tích mặt bằng đã được giải phóng, đóng góp thêm kinh phí mua vật liệu nhằm tăng độ bền cho hệ thống kênh mương, nâng cao tác dụng dòng chảy qua mương, đáp ứng nhu cầu nước cho cây trồng. Với tiến độ lao động được đẩy nhanh, nhân dân thôn Khánh Hùng sẽ hoàn thành tuyến kênh mương nội đồng theo đúng tiến độ. Đây là công trình phục vụ nước tưới cho gần 10 ha đất canh tác nông nghiệp của thôn.


Theo kế hoạch năm 2016, huyện Hàm Yên được hỗ trợ lắp đăt xây dựng 3,6 km hệ thống kênh mương nội đồng tại 8 xã. Trong đó nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển. Nhân dân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ.

 

 

Nhằm sớm hoàn thành các tuyến kênh mương nội đồng đúng tiến độ, huyện Hàm Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn triển khai vận chuyển các cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ đến các điểm thi công. Đồng thời huy động nhân ở các xã được hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng khẩn trương giải phóng mặt bằng, tiến hành ghép nối các cấu kiện bê tông đúc sẵn, đảm bảo chất lượng.


Việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa sẽ là nền tảng quan trọng để huyện Hàm Yên hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 
Minh Vương - Kim Hoa  

Tin cùng chuyên mục