Huyện Hàm Yên thăm quan học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Hàm Yên do đồng chí Đỗ Đức Chiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Video không hợp lệ

Đoàn công tác UBND huyện Hàm Yên trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên Đỗ Đức Chiến và các thành viên trong đoàn công tác của huyện đã đến thăm khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và thăm một số thiết chế văn hóa tại xã Cẩm Bình; thăm các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đang mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng trong mỗi niên vụ sản xuất. Đây chính là là đòn bẩy đưa xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên về đích Nông thôn mới năm 2013.

Hiện nay xã tiếp tục triển khai việc duy trì, nâng cao chất lượng của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là tiếp tục triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đến nay, số tiêu chí toàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tăng khá, bình quân mỗi xã đạt 14,7 tiêu chí/xã, toàn huyện không còn xã dưới 10 tiêu chí. Năm 2017 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai có một số xã có cách làm sáng tạo trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu như: Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Thăng, Cẩm Nam.

Trong thời gian thăm quan và làm việc, Đoàn công tác của huyện Hàm Yên được Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Cẩm Xuyên chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo trong chỉ đạo của địa phương về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; kinh nghiệm vận động, huy động các nguồn lực; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng; mô hình phát triển sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp...

Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu để Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Hàm Yên và các xã áp dụng vào địa phương trong thời gian tới./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục