Lực lượng vũ trang Hàm Yên thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dưng nông thôn mới”.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, Lực lượng vũ trang huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân tự vệ ở 17 xã đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.LLVT huyện Hàm Yên giúp nhân dân xã Bình Xa làm đường bê tông nội đồng.

Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Từ đầu năm đến nay, Lực lượng vũ trang huyện đã huy động lực lượng đóng góp được trên 600 ngày công lao động. Trong đó, tham gia 30 ngày công giúp gia đình đồng bào Mông tại xã Tân Thành xây chuồng chăn nuôi gia súc; tham gia 21 ngày công giúp hộ gia đình đồng bào Mông tại thôn 9 Minh Tiến, xã Minh Hương làm mới nhà ở và đóng góp gần 200 ngày công xây dựng mới được gần 900m đường bê tông nội đồng… Bên cạnh đó, LLVT huyện còn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng địa bàn vững mạnh; tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới…

 

Trong thời gian tới, Lực lượng vũ trang huyện Hàm Yênsẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực,góp phần thắt chặt thêm tình cảm giữa quân với dân ngày càng gắn bó, tạo được niềm tin cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

 
Minh Vương   

Tin cùng chuyên mục