Nhân Mục phát triển kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hàm Yên quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Diện mạo các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Trong đó có xã Nhân Mục, một trong những xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV/Xuân Quỳnh - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục