Tuổi trẻ Hàm Yên chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã phát huy được sức trẻ, cùng chung tay thực hiện các phong trào chung ở địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở Đoàn ở huyện Hàm Yên đã căn cứ vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của tổ chức Đoàn để huy động sức trẻ tham gia.

Đoàn viên xã Minh Hương tham gia dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Nhà bia Liệt sỹ.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: vệ sinh môi trường, thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê" xây dựng 3 công trình vệ sinh, phát triển các mô hình kinh tế trong lực lượng đoàn viên thanh niên, trong đó tham gia cùng với nhân dân và các đoàn thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa và đã mang lại kết quả tích cực, hiệu quả.

Đoàn viên xã Bằng Cốc tham gia nạo vét kênh mương, phục vụ sản xuất vụ mùa 2017.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Hàm Yên lồng ghép với phong trào Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp và các phong trào khác do tổ chức đoàn phát động nên đã thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia bằng việc xây dựng các mô hình, trang trại, gia trại.

Để phong trào này phát huy được hiệu quả, Đoàn thanh niên huyện cũng đã hỗ trợ đoàn viên thanh niên về nguồn vốn, ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ việc  hỗ trợ này, nhiều đoàn viên thanh niên đã có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, mạnh dạn khởi nghiệp từ những kiến thức được học và đã thành công.

Từ việc phát huy sung kích, sáng tạo của tuổi trẻ nên lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện Hàm Yên đã cùng với cấp ủy, chính quyền các xã nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Toàn Thắng - Minh Vương.

Tin cùng chuyên mục