Xây dựng nông thôn mới ở huyện Hàm Yên

Nhờ biết vận dụng các bài học kinh nghiệm từ thực tế, cộng với sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Hàm Yên đã và đang được bà con nông dân tích cực hưởng ứng tham gia và có bước chuyển biến mạnh, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Một tuyến đường giao thông được mở mới tại huyện Hàm Yên.

 

Xác định giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng và phải đi trước một bước để tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển. Vì vậy trong những năm qua huyện Hàm Yên đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đã được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Trong hơn 4 năm qua toàn huyện đã bê tông hóa được trên 375 km đường giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp, mở mới 265 công trình giao thông, với tổng kinh phí đầu tư trên 1.000 tỷ đồng; đặc biệt là huyện đã mở mới và nâng cấp một số tuyến đường giao thông trọng điểm, như tuyến đường Phù Lưu - Minh Khương - Minh Dân kéo dài; đường trung tâm cụm xã Minh Hương; đường ĐT189; đường Bình Xa - Minh Hương.... Hiện nay 100% thôn, bản trên địa bàn huyện có đường ô tô đến trung tâm; nhờ có hệ thống giao thông thuận lợi, người dân tích cực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đến nay thu nhập bình quân đầu người của huyện đã đạt được trên 23 triệu đồng/người/năm; lương thực đạt trên 470 kg/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 38,06% năm 2011, xuống còn 11,45% năm 2015.


Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, huyện Hàm Yên còn tập trung phát huy nền tảng nông nghiệp vốn có của địa phương bằng cách phát triển, nhân rộng và định hướng người dân canh tác theo các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới; quy hoạch phát triển các vùng tập trung chuyên canh cây cam, cây chè, cây nguyên liệu giấy, nguyên liệu mía, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa...


Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự quan tâm của tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Hàm Yên đang tích thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục