Bình Xa sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp xã

Đảng bộ xã Bình Xa, huyện Hàm Yên được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở toàn huyện. Thời điểm này, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, Đảng bộ xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 13 -14/5/2020./.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Xa.

Nhận thức trách nhiệm khi được chọn làm đại hội điểm của huyện, Đảng bộ xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội một cách cụ thể, chi tiết, tiến hành các bước chuẩn bị một cách bài bản, đúng quy trình. 

Trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới của cấp ủy được xây dựng trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương. Cùng với công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về Đại hội cũng được chú trọng. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội, đẩy mạnh phong trao thi đua sản xuất kinh doanh trong nhân dân nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đến nay, thu nhập bình quân của người dân xã Bình Xa đạt 36,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó, là tiền đề, động lực để Đảng bộ xã vững tin tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

PV

Tin cùng chuyên mục