Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Yên vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được chọn tổ chức làm Đại hội điểm của Đảng bộ HĐND&UBND huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy HĐND&UBND huyện chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ phòng TN&MT.

Tại Đại hội, Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá và khẳng định kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những thiếu sót, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ: Thông qua dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ HĐND&UBND huyện. Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khoá V, nhiệm kỳ 2020-2022 để tiếp tục lãnh đạo Chi bộ và Cơ quan thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết do Đại hội đề ra, góp phần vào thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ HĐND&UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ HĐND&UBND huyện, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thường xuyên bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ chi bộ đã lãnh đạo cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện: tổ chức 25 cuộc họp giao ban lãnh đạo và công chức địa chính xã, thị trấn, ban hành 219 Quyết định, 7 Kế hoạch và ban hành 126 Công văn, 39 Thông báo, 1.800 Tờ trình, 371 Báo cáo các loại. Trong công tác lãnh đạo, chi bộ luôn bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu có 7/8 mục tiêu đạt, 1/8 mục tiêu không đạt mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra...

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao các nội dung chủ yếu của Dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chi bộ từ nay đến năm 2022.

Đại hội đã sáng suốt bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khoá V, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 2 đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất, gánh vác trọng trách mà chi bộ giao phó, đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Ngay sau Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu đại diện cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND&UBND huyện đã có những ý kiến trao đổi về công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành và văn kiện của Đại hội để các chi bộ rút kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội trong thời gian tới./.

PV

Tin cùng chuyên mục