Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 2 ngày 8 và 9/6, Đảng bộ xã Tân Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Đỗ Đức Chiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Thành đã lãnh đạo, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của xã phát triển, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng/năm, đạt 120,1% so với mục tiêu Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 3.000 tấn;  thâm canh trên 950 ha cam, trên 159,9 ha chè; trồng rừng nhân dân trên 617 ha.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Thành đã đề ra 14 mục tiêu chủ yếu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng/người/năm; Tổng sản lượng lương thực đạt 3.319 tấn; xã về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2021; hàng năm, giải quyết việc làm mới cho 200 lao động; trên 90% cán bộ có trình độ lý luận Chính trị trung cấp trở lên. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Tân Thành đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Thành cần chú trọng thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2021; Tiếp tục đẩy mạnh các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thường xuyên quan tâm tới sự nghiệp văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt ở chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

Các đồng chí đại biểu cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành khóa XXI

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa mới, Họp phiên thứ nhất, BCH khóa mới bầu 3 đồng chí vào BTV Đảng ủy xã; đồng chí Lê Hữu Phận tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Các đồng chí Nguyễn Thành Trang và đồng chí Đỗ Hữu Ngọc, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục